Mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank 2019 file exel

Chia sẻ file exel mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng Vietinbank năm 2019. Ai cần thì có thể download về sử dụng cho giao dịch của doanh nghiệp mình. Mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank 2019 file exel

>>Đọc thêm: Danh sách 17 trung tâm bảo hành tivi Sony<<

Mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank 2019 file exel
Mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank 2019 file exel

Mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank 2019 file exel

Ủy nhiệm chi là gì?

Theo wikipedia thì Ủy nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

Ủy nhiệm chi phải do Khách hàng lập, ký và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Việc Ngân hàng tự động trích tài khoản của khách hàng là không được phép trừ trường hợp đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Ủy nhiệm chi không có nghĩa là ủy nhiệm cho ngân hàng chi hộ, ủy nhiệm chi phải do Khách hàng lập, ký và ngân hàng chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Việc ngân hàng tự động trích tài khoản của khách hàng là không được phép trừ trường hợp đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Download mẫu ủy nhiệm chi Vietinbank file exel: tại đây

Ngoài ra, bạn có thể Đăng ký tài khoản trên App MB Bank theo link sau: http://bit.ly/2IU9RUQ