Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021

Ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ bảo hiểm y tế. Trong bài viết Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021 này itrithuc.net chia sẻ để bạn đọc nắm được một số điều chỉnh mới trong mẫu thẻ bảo hiểm y tế vì có thể nói bảo hiểm là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mỗi cá nhân chúng ta. Cùng tham khảo trong bài viết dưới đây nhé.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021

Thông tin in trên phôi thẻ bảo hiểm y tế

 • Mã số: in 10 ký tự mà sổ BHXH của người tham gia BHYT.
 • Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa.
 • Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT.
 • Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia Bl IYT.
 • Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 dến 5) ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT.
 • Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi người dân tộc thiếu số và người thuộc hộ gia đinh nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.
 • Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký.
 • Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày …/…/…
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021

>>Đọc thêm: Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 42<<

Một số lưu ý về mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021

 • Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể:
 • Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015.
 • Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ 05 năm hoặc bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.
 • Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in lên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia.
 • Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (hoặc người đứng dầu đơn vị thuộc BHXH được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa ủy quyền).
 • Vị tri dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 30mm để chờ dán ảnh.
 • Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa thông tin trên thẻ và chuỗi ký tự kiểm tra).
 • Phôi thẻ BHYT đã được in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành (tức ngày 01/4/2021), được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.
 • Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 và thay thế Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về BHXH, của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ Tài chính về chế độ chính sách đối với các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.
 • Tên giao dịch tiếng Anh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là Vietnam Social Security (VSS).
 • Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021 là do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Trên đây là chia sẻ về Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ năm 2021, mong rằng bạn đọc có them chút thông tin về thẻ bảo hiểm y tế mới giúp đảm bảo quyền lợi của cá nhân và của người thân trong gia đình bạn.