Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế, Cục Thuế Bắc Ninh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đưa hóa đơn điện tử (HĐĐT) vào cuộc sống. Dưới đây là toàn văn văn bản của Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử.

Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử

Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Chia sẻ công văn 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử và tra soát nộp thuế điện tử. Dưới đây là toàn văn của công văn 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử
Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Cục thuế Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử

>>Đọc thêm: Danh sách 14 điểm bán pháo hoa hợp pháp trên cả nước<<

Trên đây là chia sẻ văn bản 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về hóa đơn điện tử và tra soát nộp thuế điện tử.